กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับกูรู
โจ-สุทธิรัตน์ แก้วอาภรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย
การนำเสนออัตลักษณ์ด้านผ้าไหมของจังหวัดหนองบัวลำภู ผ่านกิจกรรมพิเศษแฟชั่นโชว์ผ้าไหมเมืองหนองบัวและการให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหม โดยกูรูด้านผ้าไหมที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
 
อาจารย์ฉัตรดนัย  ใจเสงี่ยม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การนำเสนออัตลักษณ์ด้านเรื่องราวประวัติศาสตร์นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน เรื่องราวความเป็นมาอันทรงคุณค่า ที่อยู่คู่กับชาวหนองบัวลำภูมาช้านาน
บอส ณัฐภัทร ชินะจิตพันธุ์
เจ้าของเพจนัดตะพัด เพจท่องเที่ยว
เดินทางและไลฟสไตล์ ผู้มีความรักในการเดินทางและสร้างสรรค์คลิปท่องเที่ยว มีบทบาททั้งผู้นำเที่ยว ช่างภาพ และบล็อกเกอร์ โดยวางคอนเซ็ปต์ของเพจว่า “ลุยไป เรียนรู้ไป” เพราะไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวชอบไปสัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผู้ประกอบการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสินค้าท้องถิ่น
กิจกรรมกินข้าวเหนียว เคี้ยวอาหารถิ่น สาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองที่มีความเฉพาะตัวของคนลุ่มภู
กิจกรรมสาธิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมนิทรรศการแนะนำแหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัดในหัวข้อ "คนหนองบัว ชวน(ทำ)ธรรม" 
Powered by MakeWebEasy.com